Po przeprowadzce na wieś, nareszcie możemy poświęcać się naszym pasjom. Od kilku lat jesteśmy wolontariuszami Błękitnego Patrolu WWF i zajmujemy się ochroną zagrożonych gatunków, takich jak foki i morświny. Jest to nasza wspólna pasja, która całkowicie nas pochłonęła. Cieszymy się, że możemy im pomagać i codziennie uczestniczyć w ich życiu. Pracujemy w ścisłej koordynacji ze Stacją Morską w Helu, a w Fokarium Helskim, jesteśmy częstymi gośćmi. Często jadąc na interwencję do foki zabieramy naszych wczasowiczów, a dzieci odwiedzające nasz ośrodek zawsze dostają „focze pamiątki” i dużą garść wiadomości na temat przyrody i biologi morza Bałtyckiego.